Biblioteka

Biblioteka u Lukavcu datira od davne 1894. godine, kada je počela proizvodnja u Tvornici amonijačne sode.

 

Kasnije su nastajale i druge biblioteke koje su bile prethodnica onoga što je biblioteka danas.

 

Već 1961. godine Lukavac je imao Narodnu biblioteku, a deset godina kasnije dolazi do formiranja Radničkog univerziteta Lukavac, u čiji sastav ulazi i biblioteka i djeluje kao organizaciona jedinica.

 

Kada je sagrađen Dom kulture u Lukavcu, biblioteka dobija nove smještajne prostore i djeluje u sastavu, a već 1998. godine izdvaja se u samostalnu, da bi tokom 2021. godine došlo do ponovnog spajanja i od tada biblioteka djeluje u sastavu JU Centar za kulturu Lukavac.

128

godina bibliotekarstva!