Akti i javne nabavke

2023. GODINA

Plan javnih nabavki Javne ustanove Centar za kulturu Lukavac  za 2023. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga u području kulture i sporta u 2023. godini
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga organiziranja kulturnih događaja u 2023. godini
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2023. godini
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2023. godini
Javni poziv za dostavljanje ponuda za angažman fizičkih lica za oblasti kulture i sporta za 2023. godinu
Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki (br.1) za 2023. godinu
Izmjena Plana javnih nabavki (br.2) za 2023. godinu
Izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine (osim društvenih usluga – Aneks II)
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Lukavac 
Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki (br.3) za 2023. godinu
Dopuna Plana javnih nabavki (br.4) za 2023. godinu
Izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače za period od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine (osim društvenih usluga – Aneks II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024. GODINA

Plan javnih nabavki Javne ustanove Centar za kulturu Lukavac  za 2024. godinu
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2024.  godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga u području kulture i sporta u 2024. godini
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga organiziranja kulturnih događaja u 2024. godini
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2024. godini
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2024. godini
Javni poziv za dostavljanje ponuda za angažman fizičkih lica za oblasti kulture i sporta za 2024. godinu (sa obrascem za prijavu)
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke kojom se mijenja (dopunjuje) Plan javnih nabavki za 2024. godinu – 02.04.2024. god.
Dopuna Plana javnih nabavki (br.1) za 2024. godinu