Sportska dvorana

U sastavu Centra djeluje Sportska dvorana koja je izgrađena 2005. godine a raspolaže sa 1200 sjedećih mjesta.

 

Uz uslove za svakodnevne treninge lokalnih klubova i sportista, dvorana zadovoljava standarde za odigravanje međunarodnih odbojkaških i rukometnih utakmica.

17

godine zajedno!