Kratki historijat

Dom kulture u Lukavcu otvoren je 30. septembra 1979. godine, na Dan oslobođenja Lukavca.

 

Građani su na raspolaganju imali biblioteku sa čitaonicama za odrasle i predškolsku djecu, veliku salu koja može da primi više od 500 posjetilaca, malu salu sa 120 sjedišta, dva salona, četverostaznu automatsku kuglanu, prostorije za omladinu, šah salu, kao i nekoliko prostorija namijenjenih za rad sekcija: foto-kino klub, književni klub, likovnu, muzičku i dramsku sekciju.

43

godine zajedno!