U Centru za kulturu Lukavac, uz podršku Grada Lukavac, održana panel diskusija pod nazivom „Savremena žena u bh. društvu“


Ukupno 13 panelistica, uglednih predstavnica raznih oblasti društvenog života, žena iz oblasti zdravstva, medija, politike, nevladinog sektora i brojnih drugih sfera, iznijele su svoje stavove i mišljenja o položaju žena u bh. društvu.

Bila je ovo prilika da se jasno i glasno progovori o položaju i zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, njihovom snalaženju u još uvijek dominantno muškom svijetu, o poboljšanju položaja žena koje su majke djece sa razvojnim teškoćama, o iniciranju i uspostavljanju institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na lokalnom nivou, postojanju ili nepostojanju institucionalne podrške književnicima i umjetnicima generalno.

Neizostavna tema bila je i goruća tema nasilja nad ženama koje sve češće završava i femicidom. Direktorica Centra za socijalni rad Lukavac Amira Hodžić ovom prilikom je istakla da je najčešći oblik nasilja fizičko a potom emocionalno, te da je u 2023. godini evidentirano 95 prijava nasilja a tri osobe upućene u sigurnu kuću.

Govorilo se i o međuvršnjačkom nasilju te preporukama na koji način institucije države mogu efikasnije raditi na prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama.Sa ovog značajnog skupa poslani su jasni prijedlozi za unaprijeđenje prava i položaja žena u našem društvu koje je još uvijek obilježeno rodnom neravnopravnošću, stereotipima i veoma često podređenom ulogom žene u svim sferama.

Uz ugledne gošće, prisutnima se obratio i Gradonačelnik Edin Delić, koji se uz čestitke i simboličan gest podjele cvijeća, također osvrnuo na potrebu unapređenja položaja žena našeg podneblja.

Komentarisanje nije dozvoljeno.